Miljödeklaration / Klimatdeklaration

Den nya lagen om klimatdeklarationer för byggnader föreslås att börja gälla från den 1 januari 2022.

Det betyder att nya byggnader som uppförs där bygglov söks från och med det datumet berörs. Syftet med lagen är att minska klimatpåverkan från byggandet.
Information på denna sida tar utgångspunkt i regeringens förslag till lag och förordning om klimatdeklarationer för byggnader samt Boverkets förslag till föreskrifter.

EcoSure kommer att tillhandahålla denna tjänsten i god tid innan lagen träder i kraft så snart alla riktlinjer är framtagna.