Miljödeklaration

Vi hjälper dig med din miljödeklaration
Den nya lagen om klimatdeklarationer för byggnader föreslås att börja gälla från den 1 januari 2022. Det betyder att nya byggnader som uppförs där bygglov söks från och med det datumet berörs. Syftet med lagen är att minska klimatpåverkan från byggandet. Information på denna sida tar utgångspunkt i regeringens förslag till lag och förordning om klimatdeklarationer för byggnader samt Boverkets förslag till föreskrifter.
Process
  • Budget and Milestones
    Pre-Assessment
    Service Implementation

Vi hjälper dig