Miljöprover, analyser & fördjupade undersökningar

Vi ger dig förutsättningar att göra rätt från början.

Kvalitet

Att leverera rätt sak i rätt tid är viktigare än något annat.

Kundfokus

Vår kundbas består av markentreprenörer, byggare, fastighetsutvecklare och markägare.

Erfarenhet

Många års arbete inom mark & anläggning och byggbranschen generellt har byggt grunden i företaget.

Våra tjänster

Vi utför miljöprover, markprover, analyser och inventeringar av mark- och byggnadsmaterial. Vi hjälper våra kunder med redovisningar, tillståndsprocesser samt kontakt med kommun och myndigheter.

Markprov, miljöprover, jordprov, asfaltsprov
Översiktlig undersökning
Vi utför de flesta typer av provtagningar, såsom jord, vatten, asfalt, betong.
inventory
Fördjupad undersökning
Vid påträffande av föroreningar eller vid vetskap om föroreningar, skall en anmälan upprättas.
analyze
Projektanalys
Vid en bygglovsansökan eller vid ett förvärv av en fastighet kan det vara bra att ta reda på fakta.
markprov

Om EcoSure

Idén om EcoSure har fått växa fram och blomma ut med tiden, den bygger på ett antal grundvärden. Dessa grundvärden är att det skall vara så enkelt och smidigt att göra rätt för våra kunder. För att lyckas med detta har vi byggt en plattform med kvalitetssäkrade och automatiserade processer och metoder. Målet är kostnadseffektiva och exceptionellt bra tjänster till dig som kund så att du kan fokusera på din egen verksamhet.

Vad våra kunder säger