Tjänster

Med utgångspunkt från Västsverige har vi hela landet som spelplan.

analysis

Provtagning

Vi utför de flesta typer av provtagningar, såsom jord, vatten, asfalt, betong.
Laboratory assistant holding glass tubes of sand, black soil and
Man testing rich soil outdoors, closeup
inventory

Fördjupad undersökning

Vid påträffande av föroreningar eller vid vetskap om föroreningar, skall en anmälan upprättas. Vi hjälper till med §28 anmälan, upprättande av kontrollplan, avgränsningar av område med föroreningar, tips och råd kring hantering av förorenat material samt paketering av slutdokumentation.
analyze

Projektanalys

Vid en bygglovsansökan eller vid ett förvärv av en fastighet kan det vara bra att ta reda på fakta. Här finns ett paket som samlar in basfakta om fastigheten, planerat användningsområde, historisk kontroll av området och vad som tidigare kan ha påverkat förutsättningarna för överraskningar, upprättande av prov.

Tillsammans med en vidare utförd provtagning kan med resultat av laboratorieanalyser digitalt paketera och presentera en bra grund för vilka utmaningar och möjligheter som finns på fastigheten.

Scientist studying samples of soil in laboratory

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!