Tjänster

Med utgångspunkt från Västsverige utför vi undersökningar över hela landet

Undersökning av förorenade områden

Det är viktigt att bestämma undersökningens syfte eftersom det påverkar hur den ska utföras. En översiktlig undersökning visar om ett område är förorenat eller inte. En detaljerad undersökning ger mer information, exempelvis om föroreningsmängd, risker och efterbehandlingsbehov. Ofta görs undersökningen stegvis så att man börjar med en översiktlig undersökning som vid behov kompletteras och fördjupas.

Markprov, miljöprover, jordprov, asfaltsprov

Markprov - översiktlig undersökning

En miljöteknisk markundersökning visar föroreningssituationen i ett område. Det kan finnas olika anledningar till behovet. Vi utför de flesta typer ananalyser för hantering av massor och inför deponi. Vi utför prover på olika typer av fraktioner som jord, vatten, asfalt, betong.

Laboratory assistant holding glass tubes of sand, black soil and
Man testing rich soil outdoors, closeup
inventory

Fördjupad undersökning

Vid påträffande av föroreningar eller vid vetskap om föroreningar, skall en anmälan upprättas. Vi hjälper till med §28 anmälan, upprättande av kontrollplan, avgränsningar av område med föroreningar, tips och råd kring hantering av förorenat material samt paketering av slutdokumentation.
analyze

Projektanalys

Vid en bygglovsansökan eller vid ett förvärv av en fastighet kan det vara bra att ta reda på fakta. Här finns ett paket som samlar in basfakta om fastigheten, planerat användningsområde, historisk kontroll av området och vad som tidigare kan ha påverkat förutsättningarna för överraskningar, upprättande av prov.

Tillsammans med en vidare utförd provtagning kan med resultat av laboratorieanalyser digitalt paketera och presentera en bra grund för vilka utmaningar och möjligheter som finns på fastigheten.

Scientist studying samples of soil in laboratory

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!